پنج کشته حاصل تیراندازی مجرم سابقه دار در اراک


مجرم سابقه دار با تیراندازی در اراک 5 نفر را به قتل رسانید.

۰ نظر