آتش سوزی در مسجد و مرکز اسلامی شهر تگزاس


مسجد و مرکز اسلامی شهر تگزاس که پیشتر نیز هدف برخی اقدام های تنفرآمیز قرار گرفته بود امروز آتش گرفت و تخریب شد. برخی خبرها حاکی از آن هستند که آتش زدن این مسجد بدست افراطیون سفیدپوست پس از امضای قانون محدودیت های مهاجرتی توسط ترامپ بوده است.

۰ نظر