تصادف دو اتوبوس در آرژانتین


تصادف دو اتوبوس در آرژانتین باعث کشته شدن 13 نفر گردید.

۰ نظر