وقتی گاوها پلیس را سر کار میگذارند!


در یک اتفاق عجیب 60 راس گاو با فرار در امتداد جاده های اصلی ایالت کانزاس امریکا برای چند ساعت نیروهای امنیتی در این مسیر را دچار مشکل کردند و پلیس ناگزیر شد با فراخواندن نیروهای کمکی به تعقیب و گریز آنها بپردازد به گونه ای که آنها بارها از محاصره گازانبری چند ماشین پلیس فرار کرده و صحنه های عجیبی از هیجان و ترس را ایجاد کردند


۰ نظر