تصادف زنجیره ای بیش از 30 خودرو در تبریز


يخ زدگی خيابان ها تصادف بيش از ٣٠ خودرو را در پل گلكار تبريز رقم زد.


۰ نظر