آتش سوزی گسترده در کمپ پناهجویان در فرانسه


کمپ پناهندگان گراند سانت در شمال فرانسه که ۱۵۰۰ نفر در آن ساکن بودند دوشنبه شب دچار آتش سوزی شد که در جریان آن تعدادی از پناهندگان آسیب دیدند.


۰ نظر