جاری شدن سیل عظیم در فرودگاه روسیه


صحنه های جالبی از جاری شدن سیل در یک فرودگاه در روسیه


۰ نظر