دستگیری راننده خودرویی که تعدادی از مردم را در نیویورک زیر گرفت!


دستگیری راننده خودرویی که تعدادی از عابران را در میدان تایمز نیویورک زیر گرفت/ تاکنون یک نفر کشته شده است


۰ نظر