لحظه خونین برخورد خودرو با تماشاگران پیست خیابانی!


نبود پیست اتومبیل‌رانی باعث شده تا جوانان اهوازی حرکات نمایشی خطرناکی در خیابان با خودروها انجام دهند.اینگونه حرکات بارها باغث حوادث تلخ و ناگوار شده است.


۰ نظر