نجات از دست داعش...


ببینید لحطه جالب نجات کودکانی که برابر وحشی گری داعش زنده ماندند و در نهایت جان سالم به در بردن


۰ نظر