نجات از مرگ حتمی در لحظه های واپسین!


مردی در چین در روز روشن و در برابر دیدگان اطرافیانش نزدیک بود که در ورودی پارکینگی زیرزمینی به کام امواج سیل ویرانگر و مرگ کشیده شود. او پیش از آن که گرفتار شود به رانندگان کمک می کرد تا خودروهایشان را از پارگینگ بیرون برانند که خود را ناگهان در محاصره امواج دید.سیل روز یکشنبه در یانگشاو واقع در گوانگشی از مناطق خودمختار چین جاری شده بود.


۰ نظر