شگرد دیدنی پلیس برای دستگیری یک دزد!


لیس لندن برای متوقف کردن یک دزد دوچرخه سوار با باز کردن در خودروی ون پلیس ،به دوچرخه سارق ضربه ای کاری زد و این مجرم را دستگیر کرد.


۰ نظر