فرو ریختن دیوار ورزشگاه در پایتخت سنگال!


ریزش دیوار استادیوم درسنگال ۸نفر را کشت

در پی درگیری میان هواداران فوتبال دردیدار نهایی لیگ سنگال در داکار ریزش دیوار ۸نفر را کشت و دست کم ۴۹ نفر دچار جراحت شدند


۰ نظر