آتش سوزی در جنگل های رشته کوه زاگرس!


آتش سوزی جنگل های رشته کوه زاگرس به دلیل گرمای هوا در مسیر سنندج، سرو آباد به مریوان.


۰ نظر