لحظه پرت کردن عابر پیاده زیر اتوبوس توسط یک رهگذر!


لحظه پرت کردن عابر پیاده توسط یک رهگذر و زنده ماندن زن به طرز باورنکردنی/ پلیس لندن به دنبال این مرد است


۰ نظر