فیلم منتشر شده توسط طالبان از جنایات میرزااولنگ افغانستان


نیروهای طالبان و داعش با حمله به منطقه شیعه نشین میرزا اولنگ سرپل افغانستان 60نفر را به شهادت رساندند.


۰ نظر