اجساد متلاشی شده ی داعشی ها


 اجساد متلاشی شده نیروهای داعشی در ریف شرق استان حمص


۰ نظر