وقوع سیل و طوفان مرگبار در استان گلستان


دیشب سیل و طوفان در دو شهر استان گلستان حادثه تلخی را بر جای گذاشت..


۰ نظر