فرار میلیمتری خودرو از برخورد با قطار سریع السیر!


راننده خودرو سواری در لهستان بدون توجه به نزدیک شدن قطار از روی ریل گذشته اما به طور معجزه‌آسایی و در کسری از ثانیه از مقابل قطار عبور می‌کند


۰ نظر