سیل در استان های شمال شرقی موجب مرگ و میر شد !


سیل در استان های شمال شرق و شمال کشور خسارات شدیدی وارد کرد و چند قربانی گرفت 


۰ نظر