آتش گرفتن ناگهانی یک اتوبوس شهری!


یک دستگاه اتوبوس دو طبقه در لندن پایتخت انگلیس از ناحیه موتور دچار آتش سوزی شد. استفاده از کپسول آتش نشانی برای خاموش کردن آتش توسط مأمورپلیس  نیز سودی در بر نداشت.


۰ نظر