آتش زدن پست بانک در کرمانشاه !


فردی در کرمانشاه با ریختن ماده اشتعال زا اقدام به آتش زدن یک پست بانک کرد 

اين حادثه در نتیجه درگیری دو برادر رخ داد که یکی از برادران اقدام به آتش زدن شعبه پست بانک برادر ديگر ميكند


۰ نظر