پیدا شدن مار ۳ متری داخل خانه‌ای در تایلند!


این مار بعد از کشتن حیوان خانگی، تمام شب زیر تخت خواب پنهان شده بود تا اینکه مادر خانواده متوجه شد و با ماموران تماس گرفت!


۰ نظر