فرار ساکنان فلوریدا از طوفان ایرما


بسته شدن بزرگراه فلوریدا به دلیل فرار ساکنان از طوفان ایرما

 


۰ نظر