بیرون کشیدن پراید از دره با دستان خالی !


پرایدی که در گردنه  محور پاوه به مریوان واژگون شده بود و مردم با دست ماشین را  بالا کشیدند


۰ نظر