سرعت وحشتناک طوفان ایرما در لحظه رسیدن به ساحل میامی!


 لحظات رسيدن طوفان "ایرما" به ساحل ميامي  / فلوريدا آمريكا


۰ نظر