اسلحه‌ کشی بر سر آخرين لپ‌ تاپ باقيمانده در حراج یک فروشگاه!


اسلحه‌کشی سر آخرين لپ‌تاپ باقيمانده در حراج فروشگاهی ميشيگان آمریکا/ هنگام دعوا سر لپ‌تاپ تخفیف‌دار، دو زن موهاى دختر را مى‌كشند كه ناگهان مادرش در دفاع از او اسلحه مى‌كشد!


۰ نظر