لحظه وقوع قتل در دانشگاه جورجیا! (هشدار صحنه دلخراش)


اسکات شولتز، دانشجوی سال چهارم کامپیوتر به اتهام حمل چاقو کشته شد. در هیچ یک از تصاویر ثبت شده، چاقویی در دست او دیده نمی شود.


۰ نظر