لحظه سقوط یک جنگنده ایتالیایی در دریا!


یک جنگنده «تایفون یورو فایتر» نیروی هوایی ایتالیا روز یکشنبه حین انجام حرکتی نمایشی در دریا سقوط کرد.


۰ نظر