پرتاب شدن یک مرد به آسمان بر اثر انفجار گاز!


انفجار سیلندر گاز در قسمت بار یک دستگاه تریلی باعث پرتاب شدن مالک این خودرو به آسمان شد.


۰ نظر