آتش سوزی مهیب در جنگل های کالیفرنیا!


آتش‌سوزی گسترده در مناطق جنگلی حاشیه کالیفرنیا جان دستکم ۱۰ تن را گرفت و بیش از ۲۰ هزار نفر را نیز از خانه‌های خود فراری داد.


۰ نظر