تلاش آتش نشانان تبریزی برای مهار سوختن کارخانه واکس


کارخانه واکس و اسپری در تبریز دچار آتش سوزی شد که آتش نشانان فداکارانه درحال تلاش برای خاموش کردن این آتش مهیب هستند.


۰ نظر