شکستن ناگهانی ظرف غذا حین آشپزی در برنامه زنده!


برنامه آشپزی شبکه کیش که به صورت زنده پخش می شد با اتفاق غیرمنتظره ای همراه بود. در این اتفاق ظرف غذایی که بر روی اجاق گاز بود به صورت ناگهانی شکست.


۰ نظر