ریزش مرگبار کوه در اهواز!


 به علت ریزش کوه در کوی رمضان اهواز ؛ چهار نفر زیر آوار ماندند که تاکنون جنازه دو کودک از زیر آن بیرون کشیده شده است.


۰ نظر