اعتراض شدید مردم اهواز به عملکرد شهرداری در پی ریزش کوه!


اعتراض شدید مردم منبع آب به عملکرد ضعیف شهرداری اهواز،در جابجايي منازل.ریزش کوه موجب مرگ دلخراش دو کودک شد.


۰ نظر