تصاویری از آتش سوزی دکل حفاری در رگ سفید


ساعاتی پیش دکل شماره 95 میدان نفتی رگ سفید واقع در منطقه دیلم استان بوشهر دچار حادثه شد.


۰ نظر