اولین خبرها از واژگونی اتوبوس در گدوک


در این حادثه تعدادی از هموطنانمان کشته و زخمی شدند.


۰ نظر