جزئیات کشتار خونین در آمریکا، این بار در ایالت تگزاس


مرد مسلحی با ورود به کلیسایی در جنوب تگزاس اقدام به تیراندازی کرد که در اثر آن چندین تن کشته و زخمی شدند.


۰ نظر