سرقت مسلحانه از پیتزا فروشی!


یک جوان حدود 27ساله با سلاح وارد یک فست فودی شد و با تهدید اقدام به سرقت می کنند.


۰ نظر