تصاویر اولیه از وقوع زمین لرزه در تهران


زمین لرزه لحظاتی قبل تهران را لرزاند


۰ نظر