روایت شاهد عینی وقوع زلزله در سرپل ذهاب کرمانشاه


 نخستین تصاویر از مردم آسیب دیده. بیمارستان شهدا - سرپل ذهاب


۰ نظر