آخرین آمار تعداد فوتی و مجروح زلزله کرمانشاه تا ساعت 9.30 صبح


گفتگو با سعیدی معاون سازمان مدیریت بحران کشور 


۰ نظر