تصاویر هوایی از مناطق زلزله زده سر پل ذهاب


تصاویر هوایی از وضعیت فعلی سرپل ذهاب 


۰ نظر