آخرین اخبار و جزئیات زلزله کرمانشاه تا ساعت 13.30


گفتگو با بهنام سعیدی معاون سازمان مدیریت بحران کشور


۰ نظر