جشن تولد ناتمام...


خانواده ای که در حال برگذاری جشن تولد بچهایشان هستن و لحظه بردین کیک زلزله می آید


۰ نظر