رانش زمین در چوار از توابع ایلام و فرو رفتن 5 ساختمان


این حادثه تلفات جانی نداشته است


۰ نظر