کمک رسانی به روستاهای دور افتاده کرمانشاه


کمک رسانی به زلزله زدگان همچنان ادامه دارد.


۰ نظر