لحظه نجات دو کودک زنده از زیر آوار


امدادگران در ادامه عملیات امداد و نجات دو کودک را از زیر آوار بیرون کشیدند.


۰ نظر