وضعیت مناطق زلزله زده کرمانشاه در آغاز روز ششم


گزارش میدانی از شرایط امداد رسانی و حال و هوای مناطق زلزله زده در شروع روز ششم امداد رسانی


۰ نظر