تصاویری هولناک و تصادفی از لحظه وقوع زلزله کرمانشاه


فرد وحشت زده بجای چراغ قوه موبایل، دوربین را روشن می‌کند و فیلم ضبط می‌شود


۰ نظر